ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ

станом на 2015/10/04 18:03:45.

Список зареєстрованих учасників конференції оновлюється приблизно раз на добу.

ПІБ Тема доповіді
Арестов Виталий Владимирович Неравенство Никольского для алгебраических многочленов на отрезке и оператор обобщенного сдвига, порожденный весом Якоби
Бабенко Владислав Федорович Оптимальне відновлення операторів зі значеннями в L-просторі
Баран Оксана Євгеніївна Багатовимірні узагальнення теорем Трона про спарені області збіжності неперервних дробів
Безкрила Світлана Іванівна Про модулі неперервності старших порядків, породжених півгрупою операторів
Безугла Ольга Володимирівна Математичне моделювання затвердівання злитка у виливниці
Біккужина Тетяна Рафаілівна Точнi нерiвностi типу Колмогорова для неперiодичних функцiй на осi
Біліченко Роман Олегович Нерівності типу Колмогорова для операторів
Боднар Дмитро Ількович Ознаки збіжності періодичних гіллястих ланцюгових спеціального вигляду
Бодра Вікторія Іванівна Аналог нерівності Лебега для класів псі-диференційовних функцій двох змінних
Бойцун лілія Георгіївна О (W, p^{alpha} (y)) - суммировании тригонометрических интегралов Фурье
Бразалук Юлия Математическая модель вихревого течения сверхтекучей жидкости
Брязкало Тетяна Анатоліївна Суперфрактальна апроксимація функцій у просторі $L_p^{\alpha ,\beta }( I )$
Бубняк Марія Миколаївна Ознаки збіжності періодичних гіллястих ланцюгових спеціального вигляду
Вакарчук Михаил Борисович Неравенства типа Колмогорова для аналитических функций и некоторые их приложения к задачам теории аппроксимации
Вакарчук Сергей Борисович Неравенства типа Джексона с усредненными характеристиками гладкости и точные значения n-поперечников некоторых классов функций
Варбанець Сергій Павлович Перетворення Лапласа для пари Z-функцій Геке
Великін Валерій Лазаревич Точные значения взаимного уклонения некоторых подпространств интерполяционных сплайнов
Веремій Микола Анатолійович ПРО НЕРIВНIСТЬ ЛЕБЕГА ДЛЯ СУМ ВАЛЛЕ ПУССЕНА НА КЛАСАХ C^{\overlin {\psi}}
Веселовська Ганна Миколаївна Апроксиманти типу Паде для деяких аналітичних функцій двох змінних
Власик Ганна Миколаївна Ортопроекційні поперечники класів $L_{\beta, p}^\psi$ періодичних функцій у просторі $L_q$
Войтович Віктор Анатолійович Наближення класів інтегралів Пуассона інтерполяційними аналогами сум Валле Пуссена
Волошко Віктор Леонідович Оптимальне відновлення параметрів граничної задачі бігармонічного рівняння
Воробйов Яків Анатолійович Перетворення Лапласа для пари Z-функцій Геке
Вуколова Татьяна Михайловна Оценки смешанных норм производных функций, имеющих монотонные коэффициенты Фурье
Гаєвський Микола Вікторович Про нерівність типу Лебега-Ландау на деякому класі аналітичних функцій
Гладун Володимир Романович Про стійкість до збурень функціональних ланцюгових дробів
Голуб Анатолій Петрович Апроксиманти типу Паде для деяких аналітичних функцій двох змінних
Гоєнко Наталія Павлівна Наближення аналітичних функцій багатовимірними неперервними дробами.
Губін Олександр Ігорович Математичне моделювання затвердівання злитка у виливниці
Гунько Марина Сергіївна Об оптимальном восстановлении свертки n функций по линейной информации
Davydov Oleg Generalized Finite Difference Methods and Error Bounds for Numerical Differentiation
Дейкалова Марина Валерьевна Неравенство Никольского для алгебраических многочленов на отрезке и оператор обобщенного сдвига, порожденный весом Якоби
Дерев'янко Надія Володимирівна Лінійні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
Дмитришин Роман Іванович Двовимірний С-дріб з нерівнозначними змінними для формального подвійного степеневого ряду
Евдокимоа Дмитрий Об одном классе математических моделей гидродинамики гетерогенных сред
Задерей Петро Васильович Про нерівність типу Лебега-Ландау на деякому класі аналітичних функцій
Заставный Виктор Петрович Интерполяция положительно определённых функций
Зонтов Владимир Александрович Поперечники некоторых классов обобщенных функций
Коваленко Олег Вікторович Задача Колмогорова про існування функції з заданими нормами похідних
Когут Петро Ілліч On Approximation of Optimal Control Problems in Coefficients for $\Delta_p$-Laplacian
Козиненко Олександр Віталійович Sharp Kolmogorov type inequalities for fractional derivatives of functions defined on real axis or semiaxis
Конарева Світлана Вікторівна Оцінки аппроксимації елементів гільбертового простору
Конограй Андрій Федорович Оцінки ентропійних чисел та $\varepsilon$-ентропії класів $B^{\Omega}_{p,\theta}$ періодичних функцій багатьох змінних
Кореновский Анатолий Александрович Оценки равноизмеримых перестановок функций в терминах относительных колебаний
Кофанов Владимир Александрович Неравенства типа Ремеза для дифференцируемых функций, полиномов и сплайнов.
Кочубей Александр Асимптотическая математическая модель теплопроводности в тонком соединительном слое
Крячко Надежда Алексеевна Неравенства типа Харди-Литтлвуда-Полиа для операторов в гильбертовом пространстве
Кучмінська Христина Йосифівна Наближення аналітичних функцій багатовимірними неперервними дробами.
Левадная Антонина Сергеевна Обобщенные порядок и тип целой функции в терминах ее наилучших приближений
Лескевич Тетяна Юріївна Аппроксимация сплайнами, построенными с помощью эллиптических операторов
Mamedkhanov Jamal Islam Modern problems of classical theory of functions
Манов Анатолій Дмитрович Положительная определённость кусочно-линейной функции
Мардвилко Татьяна Сергеевна Сопряженные функции на отрезке и их связь с равномерными рациональными и кусочно-полиномиальными приближениями(совместно с Пекарским А.А)
Матяш Марина Вікторівна Деякі аспекти математичного моделювання процесів з фазовими переходами (у співавторстві, Сясєв А.В.)
Манзій Олександра Степанівна Багатовимірні узагальнення теорем Трона про спарені області збіжності неперервних дробів.
Меньшиков Юрий Леонидович ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ КАК ЗАДАЧА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Милейко Ганна Леонідівна Оптимальні стратегії розв'язування деяких класів рівнянь Фредгольма І роду
Нестеренко Олексій Никифорович Про модулі неперервності старших порядків, породжених півгрупою операторів
Новиков Олег Александрович Приближение повторными операторами Фейера
Новіков Олег Олександрович Приближение повторными операторами Фейера
Новиков Сергей Игоревич Интерполяция с минимальным значением оператора Лапласа
Пагіря Михайло Михайлович Наближення функцій комплексної змінної ланцюговими дробами
Парфінович Наталія Вікторівна Найкащі наближення класів диференційовних функцій сплайнами
Пасько Анатолій Миколайович Поточкові оцінки односторонніх наближень одного класу сингулярних інтегралів
Пелешенко Борис Гнатович Абсолютная сходимость рядов Фурье и классы Липшица (сумісно з Семиренко Тамарою Миколаївною)
Поляков Николай Аппроксимация границы и граничных значений функций в методах вычислительной теории потенциала
Поляков Олег Владимирович О приближении $(\psi ,\beta )$ дифференцируемых функций в пространстве $L_2$
Потапов Михаил Константинович КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОГО МОДУЛЯ ГЛАДКОСТИ
Радзієвська Олена Іванівна Локальні теореми про середнє для голоморфних функцій
Ровенская Ольга Геннадиевна Приближение повторными операторами Фейера
Романюк Анатолій Сергійович Оцінки ентропії деяких класів функцій багатьох змінних
Романюк Віктор Сергійович Колмогоровські поперечники та ентропійні числа класів функцій типу Бєсова в просторах з нормою Люксембурга
Рубан Валентин Іванович Теореми двоїстості для задач наближення в нечіткій постановці
Руденко Александр Алексеевич Об оптимальном восстановлении свертки n функций по линейной информации
Рибнікова Тамара Іллівна О (W, p^{alpha} (y)) - суммировании тригонометрических интегралов Фурье
Савчук Віктор Васильович Точні константи в нерівностях для коефіцієнтів Тейлора обмежених голоморфних функцій в полікрузі
Семенова Євгенія Вікторівна Numerical solving of periodic integral equation
Сердюк Анатолій Сергійович Оцінки поперечників деяких класів аналітичних функцій
Симонов Борис Витальевич КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОГО МОДУЛЯ ГЛАДКОСТИ
Скороходов Дмитро Сергійович Об оптимальном восстановлении решений задач математической физики по неточной информации о начальных и краевых условиях
Соколенко Ігор Володимирович Наближення деякими лінійними операторами $(psi,beta)$-диференційовних функцій, заданих на дійсній осі
Степанюк Тетяна Анатоліївна Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості
Стрелков Николай Александрович Optimal cubature formulas and wavelets
Cєдунова Віра Вячеславівна Найкращі односторонні наближення класів диференційовних функцій алгебраїчними поліномами в середньому
Сясєв Андрій Валерійович Деякі аспекти математичного моделювання процесів з фазовими переходами
Тихонов Сергей Юрьевич КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛНОГО МОДУЛЯ ГЛАДКОСТИ
Ткаченко Марина Євгенівна Умови єдиності елемента найкращого L1-наближення для векторнозначних функцій
Трактинська Вікторія Миколаївна Умови єдиності елемента найкращого L1-наближення для векторнозначних функцій
Fahreddin Abdullayev On the approximation of solution of the extremal problem in the Bergman space
Федуник-Яремчук Оксана Володимирівна Ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
Харкевич Юрій Іліодорович Наближення класів widehat{C}^{psi}_{beta, infty} тригармонійними операторами Пуассона
Чайченко Станіслав Олегович Доповнення до теореми Ф.Вінера про решето (у співавторстві з В.В. Савчуком )
Черницька Ольга Валентинівна Взаємне розташування констант найкращого наближення
Чорна Валерія Вячеславівна Апроксимація динамічних систем з неперервним часом дискретними динамічними системами
Чурілова Марія Сергіївна Kolmogorov type inequalities for fractional derivatives on the real line and the half-line
Шевченко Ірина Анатоліївна О наилучших несимметричных L1-приближениях некоторых классов сверток обобщенными сплайнами
Шидліч Андрій Любомирович Нелінійні наближенння деяких класів функцій багатьох змінних
Шкапа Вікторія Вікторівна Гріді-алгоритми на класах $L_{\beta, p}^\psi$ періодичних функцій у просторі $L_q$
Шумейко Олександр Олексійович Про деякі властивості дискретного тригонометричного перетворення Фур'є
Щитов Александр Николаевич Estimates for the error of approximation of classes of differentiable functions by Haar polynomials and Faber-Schauder partial sums
Янченко Сергій Якович Наближення функцiй багатьох змінних з iзотропних класiв Нiкольського–Бєсова