В липні 2015 року член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Віталій Павлович Моторний відзначає 75-річчя. З нагоди ювілею видатного математика, фахівця в галузі теорії наближень В. П. Моторного Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Інститутом математики НАН України і Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проводить 8–11 жовтня 2015 року у Дніпропетровську міжнародну наукову конференцію

«ТЕОРІЯ НАБЛИЖЕНЬ

І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

Віталій Павлович Моторний народився 28.07.1940 р. у м. Мелітополь в сім’ї військовослужбовця. Розпочав трудову діяльність у 1957 р. слюсарем на Дніпропетровському паровозоремонтному заводі. З 1958 по 1963 р. навчався на фізико-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету, який закінчив з відзнакою. Після навчання в аспірантурі в 1967 р. захистив кандидатську дисертацію «Приближение функций алгебраическими многочленами в пространстве Lp». У 1975 р. після успішного захисту докторської дисертації «Экстремальные задачи теории квадратур и приближения функций» в Математичному інституті імені В. А. Стєклова АН СРСР здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

З 1965 р. В. П. Моторний працює у Дніпропетровському державному університеті асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії функцій, а з 1974 по 2010 рік – завідувачем кафедри теорії функцій. Упродовж 1977–1980 рр. він був деканом механіко-математичного факультету. Нині працює професором кафедри математичного аналізу і теорії функцій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.


У 1973 р. В. П. Моторний розв’язав проблему С. М. Нікольського про найкращу квадратурну формулу для деяких класів періодичних диференційованих функцій. Існувала гіпотеза, що формула прямокутників є оптимальною для класу періодичних функцій з обмеженою r-похідною. В. П. Моторний довів, що формула прямокутників є оптимальною для цього класу, а також для деяких інших класів періодичних функцій. Виявлені властивості узагальнених сплайнів ступеня r допомогли розв’язати і деякі задачі про поперечники.


Ще один напрям наукової діяльності вченого пов’язаний з результатом С. М. Нікольського про наближення функцій із класу Ліпшиця порядку одиниці алгебраїчними поліномами з урахуванням розташування точки на відрізку. Він відкрив можливість наближення функцій, що задані на відрізку, алгебраїчними поліномами з покращенням наближення у кінців відрізку.


В. П. Моторний отримав асимптотично точні оцінки найкращих однобічних наближень зрізаних ступенів алгебраїчними поліномами в просторі інтегрованих функцій. Ці величини були використані для створення теорем порівняння типу Колмогорова–Хермандера для деяких несиметричних класів функцій.


Віталій Павлович Моторний – один із провідних учених в галузі наближення функцій. Він одержав фундаментальні результати, що істотно вплинули на розвиток подальших досліджень у математиці. Його наукові досягнення, відображені більш ніж у 130 наукових працях, одержали світове визнання. Серед його учнів 13 кандидатів наук, двоє з яких захистили докторські дисертації. Наукова діяльність В. П. Моторного відзначена присвоєнням йому звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР» (1991 р.), Державною премією України в галузі науки і техніки (1994 р.), Премією імені М. О. Лаврентьєва Національної академії наук України (2010 р.), обранням його членом-кореспондентом НАН України за відділенням «Математика» (2000 р.).


В. П. Моторний представляв вітчизняну математику на багатьох міжнародних математичних конгресах і конференціях, читав лекції у Міжнародному математичному центрі імені С. Банаха (м. Варшава), на спеціальному семестрі з теорії наближень в м. Хайфа та математичних школах. У 2002–2013 рр. він був головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «математичний аналіз» при Дніпропетровському національному університеті, протягом 20 років був відповідальним редактором збірників наукових праць, зараз він відповідальний редактор «Вісника Дніпропетровського університету. Серія: Математика».


В. П. Моторний зробив великий внесок в розвиток механіко-математичного факультету і взагалі математичної освіти в ДНУ. Має звання Почесного професора Дніпропетровського університету і академіка АНВШ України. Протягом багатьох років він голова журі обласних шкільних олімпіад з математики, заступник голови журі Всеукраїнських олімпіад юних математиків. В. П. Моторний проводить велику роботу з учителями і школярами області, за що його неодноразово нагороджено знаком «Відмінник народної освіти» і грамотами Міністерства освіти, викладає в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.